Dịch vụ tư vấn chuyên sâu

THẺ THAM VẤN ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI

18.000.000 65.000.000 

Nếu bạn đang đương đầu với những thời điểm khó khăn trong đời, công việc không trôi chảy, thiếu tập trung, chán nản, không có mục tiêu, thiếu tinh thần tự chủ, bạn cảm thấy bế tắc vì những biến cố và hoàn cảnh và không thể kiểm soát được. Đây thực sự là lúc [...]