Thẻ tham vấn kỹ năng nghề nghiệp

500.000 3.000.000 

  • Giúp thân chủ xây dựng nhận thức nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch nghề nghiệp;
  • Đồng hành hỗ trợ thân chủ phát triển những kỹ năng nghề nghiệp quan trọng;
  • Giúp thân chủ vượt qua những căng thẳng và áp lực trong công việc và hoàn thành tốt trách vụ được giao.
Xóa