Thẻ tham vấn tâm lý bệnh HIV-ADIS

500.000 3.000.000 

  • Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người nhiễm HIV và thân nhân.
  • Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, bảo mật tuyệt đối.
  • Tiết kiệm chi phí tham vấn.
Xóa