SUNNYCARE trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về lĩnh vực tham vấn, trị liệu tâm lý và huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội tại Việt Nam.